Konzultační činnost

Dynamika oboru IT přináší každým dnem nové impulzy, příležitosti a také hrozby. Pro dokonalou orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí našim klientům nabízíme přístup ke znalostem z tohoto oboru a jejich aplikaci v praxi v podobě balíku konzultačních a poradenských služeb, které si každý se zákazníků může namíchat sám.

Oblasti konzultací a poradenství

Zaměřujeme se na služby pro výběr vhodné technologické platformy jako je například SharePoint a následné zavedení aplikací a řešení. Příklady jsou intranetové a extranetové portály, řešení pro řízenou dokumentů, správu podnikového obsahu a aktivit a další.

Výběr platformy a aplikací je jedna z částí celého procesu. Jednou z navazující činností je organizace, začlenění do existujícího ICT v podnicích, tedy o integraci investice. Znalosti a jejich využití je rozhodující pro váš úspěch v podnikání a dlouhodobou konkurenceschopnost, je vhodné využít kvalifikované odborníky pro danou oblast.

Optimalizace procesů s reorganizací obsahu

Jsme připraveni Vám zodpovědět řadu otázek, nejen pro výběr platformy nebo řešení, ale pomoci vám se začleněním do různých podnikových oblastí tak, aby je váš podnik nebo organizace mohli začít efektivně využívat. Říkejme tomu optimalizace procesů s reorganizací obsahu, v návaznosti na implementaci řešení pro danou oblast, kterou si zákazník nadefinuje.

Řešení

V rámci současného stavu řešení, který je u zákazníka používán předložíme analýzu stávajícího stavu, pro kterou rozlišujeme dva základní pohledy:

  • Klient bude implementovat řešení
  • Klient provozuje řešení

V prvním případě stanovíme cíle na základě zjištěných požadavků a informací a doporučí vhodný postup. Analýzu cílů firmy, požadavky managementu a jejich klíčových uživatelů posoudíme a navrhneme v souladu se strategií firmy doporučované řešení. Ve druhém případě zanalyzujeme stávající řešení, zhodnotíme jeho kondici s ohledem na požadavky uživatelů, samotného procesu a celé organizaci a navrhneme postup. V obou případech vzniká sada dokumentace, kterou má zákazník vždy k dispozici.


Tady je ukázka možnosti využití konzultačních a poradenských služeb:

  • Tvorba a návrh technologické platformy
  • Tvorba zadání pro implementaci řešení (intranet, extranet, DMS…)
  • Podpora a provoz platformy SharePoint
  • Poradenství v oblasti SharePointu
  • Realizace komplexních řešení na platformě SharePoint

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme a ukážeme správný směr