Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je jednotná platforma, která usnadňuje spolupráci mezi zaměstnanci. Pomocí Microsoft SharePoint lze elektronicky spravovat dokumenty, sdílet a vyhledávat informace, navrhovat a řídit pracovní postupy. Nabízí také možnost tvorby intranetových a internetových stránek, která mohou fungovat na principu sociálních sítí. Přináší výhody v podobě neustále aktualizovaných dat, která jsou podkladem pro rozhodování vrcholového managementu.

MS SharePoint funguje na jediné platformě pro všechna oddělení a každého zaměstnance. Díky své jednoduchosti, přehlednosti a známému prostředí Microsoft Office uživatel neztrácí čas se zdlouhavým zaškolováním. Hlavním benefitem je flexibilita řešení. Na základě vámi definovaných požadavků lze implementovat dokonalé řešení přesně podle vašich představ. Obsahuje řadu dokonalých vychytávek, jako je např. nastavení práv uživatelům, integrace schvalovacího řízení, firemní sociální síť, zadávání a kontrola úkolů podřízeným, propojení s Microsoft Outlook.

 

Tvorba a správa dokumentů (DMS)

Jednou z hlavních funkcionalit SharePointu je správa dokumentů. Zaměstnanci mohou sdílet elektronicky veškerá data a tím vytvářet důležitou informační základnu pro celý tým. Lze snadno zjistit, kdo je autorem dokumentu, kdo jej upravil, schválil a kdy jej vystavil. Tato forma spolupráce přispívá týmu ke zvýšení jejich produktivity díky efektivnímu nalezení potřebných dat na jednom místě a zrychlení schvalovacího procesu. SharePoint umožňuje vytvářet strukturované dokumenty na základě přednastavených šablon. Každému zaměstnanci lze nastavit úroveň oprávnění na danou oblast v Sharepointu či na jednotlivý dokument.

 

Schvalovací řízení - Workflow

Workflow v SharePoint umožňuje vytvářet harmonogram prací. Každý úkol má svou zodpovědnou osobu, která odpovídá za splnění úkolu. Na úkolech může pracovat více lidí. Přiřadí se jim termíny splnění a vedoucí pouze sleduje, zda je úkol splněn včas či nikoliv formou notifikací. 

Intranetový portál - (firemní sociální síť)

Další nespornou výhodou Sharepointu je tvorba internetových a intranetových stránek. Intranetový portál funguje podobně jako sociální síť, kde lze vyhledávat zaměstnance, vytvářet komunity na základě oddělení či týmů. Během pár chvil můžete zjistit, na čem zaměstnanec pracuje, souhrn jeho úkolů, v jaké fázi rozpracovanosti se nachází jeho projekt anebo nás podrobně informuje o funkci ve společnosti či jeho osobních zájmech. Nabízí se i možnost propojit interní zaměstnance s externisty pokud je to zapotřebí v rámci spolupráce. Aby nedošlo k úniku citlivých údajů, jednoduše nastavíte práva externistovi a vynutíte si jeho přihlášení pro sdílení dat.

BI řešení

Microsoft SharePoint je nástrojem Business Inteligence. Umožňuje upravovat a publikovat analýzy, reporty a interaktivní grafy. Pomocí těchto funkcí sledujete vývoj trendů. Integrace produktů z dílny Microsoft Office umožňuje sdílet tabulky přímo v Excelu, totéž platí i pro grafy, které i když jsou zobrazeny přes webové rozhraní, mění svou podobu při změně zdrojových informací. Vytvořte si klíčové reporty, které Vám zabrání dělat špatná operativní rozhodnutí.

Obchodní portál

SharePoint plní přání i obchodnímu oddělení. Ti vedou evidenci svých zákazníků, které je potřeba pravidelně kontaktovat či s nimi domlouvat schůzky. Jedná se o úkoly, které mají stanovenou periodicitu opakování. Před blížícím se termínem schůzky obdrží upozornění o zatím nesplněném úkolu. Takto mohou oni sami či jejich nadřízení kontrolovat plnění svých úkolů. Další důležitou oblastí pro obchodní oddělení je přidružení smluv, nabídek, poptávek, objednávek a faktur u jednotlivých kontaktů.

Elektronická podatelna

Microsoft Sharepoint funguje podobně jako elektronická podatelna. Veškeré dokumenty, které jsou potřeba evidovat, se jednoduše naskenují a vloží do systému. Zde si je může kdykoliv a kdokoliv otevřít bez potřeby fyzického kontaktu. Při vložení scanu dokumentu do konkrétního adresáře (např. faktury) přijde upozornění o uložení odpovědné osobě, která ji schvaluje. Po schválení ji postoupí dál účetnímu oddělení. Při vyhledávání v Sharepointu pomocí konkrétních filtrů lze kdykoliv nalézt potřebný naskenovaný dokument a také podrobnosti o opravách a zaúčtování.

Projektový portál

Udržuje veškeré projekty pod kontrolou. Microsoft Sharepoint organizuje projekty a také úkoly, umožňuje sdílet veškeré emaily a kalendáře členů týmů a dokumenty na jednom místě, vztahující se k projektu. Nastavuje kompetence svým podřízeným. Informuje o změnách a vložení dokumentů a také o splnění či neuskutečnění úkolů díky nastaveným termínům. Informace jsou sdíleny v týmech a jsou zde zaznamenány veškeré údaje o provedených změnách.

 

Individuální školení uživatelů a administrátorů

Zajištujeme individuální školení uživatelů a administrátorů na produkty Microsoft.

Sestavíme Vám školení na klíč u níže uvedených produktů:

Microsoft Office 365
Microsoft Azure
Microsoft Sharepoint
Microsoft System Center - Configuration Manager
Microsoft System Center - Opreation Manager
Microsoft Exchange

Pro podrobnější informace kontaktujte naše obchodní oddělení.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technická podpora a aktivní správa

Nemáte vlastní IT oddělení a přesto potřebujete pravidelnou správu a údržbu počítačové sítě? Využijte naší službu Aktivní správa pro outsourcing těchto činností. My vám zajistíme cenově dostupné profesionální služby a vy se budete moci plně věnovat pouze vašemu podnikání.

Popis služby:

Pravidelný dohled IT specialisty, počet návštěv cca 1-3/týden (dle velikosti společnosti a požadavků zákazníka), garance dne v týdnu a počtu hodin. Správu zajišťuje přidělený IT specialista, čímž je zaručena perfektní znalost prostředí a kvalitní komunikace.

Pro koho je služba vhodná:

pro malé a střední společnosti do cca 300 PC

V rámci služby nabízíme: Co vám to přinese:
 • Správu serverů
 • Správu stanic, tiskáren, síťové infrastruktury
 • Řešení bezpečnosti, aktualizaci
 • Antivirovou a antispamovou ochranu
 • Podpora uživatelů
 • Zálohování dat
 • Návrh a rozvoj infrastruktury
 • IT management
 • Tvorbu dokumentace
 • Podrobné zápisy z návštěv a měsíční reporty
 • Automatizaci instalací, software management
 • Jednoduché vyškolení a konzultace
 • Profesionální správu
 • Zastupitelnost
 • Úsporu nákladů na IT
 • Koordinovaný a plánovaný rozvoj IT
 • Zázemí našich specialistů
 • Rychlé a efektivní řešení problémů
 • Přehled a pořádek v IT infrastruktuře
 • Využití velkého portfolia technologií
 • Přenesení odpovědnost za IT
 • Využití komplexnosti služeb
 • Gara

Konzultační činnost

Dynamika oboru IT přináší každým dnem nové impulzy, příležitosti a také hrozby. Pro dokonalou orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí našim klientům nabízíme přístup ke znalostem z tohoto oboru a jejich aplikaci v praxi v podobě balíku konzultačních a poradenských služeb, které si každý se zákazníků může namíchat sám.

Oblasti konzultací a poradenství

Zaměřujeme se na služby pro výběr vhodné technologické platformy jako je například SharePoint a následné zavedení aplikací a řešení. Příklady jsou intranetové a extranetové portály, řešení pro řízenou dokumentů, správu podnikového obsahu a aktivit a další.

Výběr platformy a aplikací je jedna z částí celého procesu. Jednou z navazující činností je organizace, začlenění do existujícího ICT v podnicích, tedy o integraci investice. Znalosti a jejich využití je rozhodující pro váš úspěch v podnikání a dlouhodobou konkurenceschopnost, je vhodné využít kvalifikované odborníky pro danou oblast.

Optimalizace procesů s reorganizací obsahu

Jsme připraveni Vám zodpovědět řadu otázek, nejen pro výběr platformy nebo řešení, ale pomoci vám se začleněním do různých podnikových oblastí tak, aby je váš podnik nebo organizace mohli začít efektivně využívat. Říkejme tomu optimalizace procesů s reorganizací obsahu, v návaznosti na implementaci řešení pro danou oblast, kterou si zákazník nadefinuje.

Řešení

V rámci současného stavu řešení, který je u zákazníka používán předložíme analýzu stávajícího stavu, pro kterou rozlišujeme dva základní pohledy:

 • Klient bude implementovat řešení
 • Klient provozuje řešení

V prvním případě stanovíme cíle na základě zjištěných požadavků a informací a doporučí vhodný postup. Analýzu cílů firmy, požadavky managementu a jejich klíčových uživatelů posoudíme a navrhneme v souladu se strategií firmy doporučované řešení. Ve druhém případě zanalyzujeme stávající řešení, zhodnotíme jeho kondici s ohledem na požadavky uživatelů, samotného procesu a celé organizaci a navrhneme postup. V obou případech vzniká sada dokumentace, kterou má zákazník vždy k dispozici.


Tady je ukázka možnosti využití konzultačních a poradenských služeb:

 • Tvorba a návrh technologické platformy
 • Tvorba zadání pro implementaci řešení (intranet, extranet, DMS…)
 • Podpora a provoz platformy SharePoint
 • Poradenství v oblasti SharePointu
 • Realizace komplexních řešení na platformě SharePoint

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme a ukážeme správný směr


Petr Vlasák
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 739 811 466

 

Další články...

DataBeans s.r.o. 
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze. Spisová značka: C 248568

IČ: 04491335
Tel: +420 739 811 466
E-mail: support@databeans.cz

Odběr Newsletteru